Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Als u een hinderlijke fout ontdekt, wilt u dat dan doorgeven?  Alvast hartelijk dank.

Ondanks de grote zorg die wij aan deze site hebben gegeven, zijn wij niet aansprakelijk voor schade door virussen of op welke wijze dan ook veroorzaakt door het bezoek aan deze website.
Jan Bons

Comments are closed.